Tin tức

Thảo luận hoàn tất Khung chương trình

Thông báo về Chương trình Liên Kết Đào Tạo Thạc Sĩ Kỹ Thuật

Viện Thủy lợi và Môi trường đại diện trường Đại học Thủy lợi thông báo một số thông tin liên quan đến Chương trình Liên kết Đào tạo Cao học Quốc tế Việt - Bỉ như sau: Ngày 25/3/2010, Lễ ký biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Hiệu trưởng 2 trường Đại học Liege và Đại học Thủy lợi Việt Nam đã được thực hiện với sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ NN&PTNT và đại diện Chính phủ Bỉ.

  Trang trước  1 2 3