Tin tức

International Workshop on Adaptation in Mekong Delta

Thứ năm - 29/08/2013 14:15
International Workshop on Adaptation in Mekong Delta

International Workshop on Adaptation in Mekong Delta

Trong hai ngày 22 – 23 tháng 8 năm 2013, tại Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy Lợi tại Tp Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo quốc tế “International Workshop on Adaptation in Mekong Delta”. Hội thảo do Viện Thủy lợi và Môi trường (Đại học Thủy Lợi) và Institute for Global Change Adaptation Science (ICAS) (Đại học Ibaraki – Nhật Bản) đồng tổ chức.
               
                                                            PGS.TS Trịnh Công Vấn phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự hội thảo và tham gia trình bày báo cáo có lãnh đạo Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy Lợi, các nhà khoa học đến từ Hà Lan, Nhật Bản ( Đại học Ibaraki, Đại học Hokkaido, Công ty Maeda Kosen Co. Ltd,…) và các chuyên gia từ Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Văn phòng biến đổi khí hậu Tp. Cần Thơ, Viện khoa học Thủy lợi Miền Nam và Trường Đại học Thủy Lợi.
               
                                                      ThS. Lê Xuân Bảo phát biểu chào mừng

Chủ đề của hội thảo tập trung vào vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một vùng có vai trò quan trọng bậc nhất trong phát triển kinh tế nước ta. Các báo cáo trong hội thảo tập trung vào 03 vấn đề chính là: Thực trạng về biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL; Vấn đề quan trắc, khảo sát, và dự báo; Các hành động bao gồm nhận thức và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh và tài liệu hội thảo

               
               
               
               
               
               


Current understanding of climate change in the mekong river delta
By Le Anh Tuan, Ph.D Research institute for Climate Change – Can Tho University
Vulnerability and perception for climate change adaptation: The case study of the Mekong delta
By Makoto Tamrura, Ph.D., Frank.H.Ling, Ph.D., Institute for Global Change Adaptation Science, Ibaraki University
The Mekong Delta Plan
By Martijn van Groep, Chief Technical Advisor for Mekong Delta Plan
The effect of simulated sea level on the sedimentation of the Tien river estuaries, lower Mekong river
By Mr. Le Trung Thanh, Ph.D.,in Hydrology and Hydraulic Engineering, Head of Division of Science and Technology; (WRU)
Estimation of Sedimentation in the floodplains of the Mekong delta: a case study in the Plain of Reeds
By Mr. Nguyen Nghia Hung, PhD., SIWRR
Strategic decision support tool of mitigaation/ adaptation against probabilistic risk – Coastal flood in the Mekong delta
By Hisamichi Nobuoka, PhD., Urban & Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ibaraki University
Can Tho city responses climate change risks
By Mr. Ky Quan Vinh, Director of CCCO Can Tho
Challenges of intergrated flood managerment planning: Case study of Ho Chi Minh city
By Mr. Ho Long Phi, Director of WACC National University Ho Chi Minh city
Conprehensive plan for sustainable water resources managerment in Mekong delta
By Dr. Trinh Cong Van Associate professor of WRU, Depputy Director of IWER
Reinforcenment Effects by short Palm fiber mixture Soil material which assumed grain size distribution in River basin in Viet Nam
By Kyohei Sato, Hideo Komine, Ph.D., Department of Urban and Civil Engineering, Ibaraki University
A new sand pack tube for better coastal erosion control
By Youkou Sekiguchi (Mr.), Hajima Tsunoda (Mr.) Maeda Kosen Co.,Ltd
MRV system using Monitoring-Sensing-Modeling in tropical Pealand and Wet/low-land
By Mitsuru Osaki, Ph.D.,Hokkaido University
A modifying method of DEM for land subsidence mapping by using InSAR
By Satoshi Murakami, Ph.D., Urban & Civil Engineering, Faculy of Engineering, Ibaraki University

Tác giả bài viết: http://iwer.vn