Hội thảo tổng kết dự án trợ giúp kỹ thuật cho chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng đê biển và công trình thuỷ lợi vùng cửa sông ven biển

Thứ trưởng Đào Xuân Học đã nhấn mạnh rằng “Đê biển là vấn đề sống còn của Việt Nam trong thời gian tới” trong Hội thảo tổng kết dự án trợ giúp kỹ thuật cho chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng đê biển và công trình thuỷ lợi vùng cửa sông ven biển” diễn ra vào ngày 27/2/2012 vừa qua. Trong điều kiện bờ biển Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão gây thiệt hại cho các vùng ven biển, yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm củng cố vững chắc hệ thống đê biển. Nhằm tìm kiếm giải pháp bảo vệ đê biển, tránh ngập lụt cho các khu vực dọc bờ biển, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã quyết định xây dựng chương trình nghiên cứu giải quyết các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực này phục vụ cho thiết kế tốt hơn các công trình chống lũ, bão, đáp ứng nhu cầu xã hội của người dân sinh sống ven biển.

Thông báo số 1 Hội nghị quốc tế "Địa kỹ thuật vì sự phát triển bền vững" - GEOTEC HANOI 2013

Nối tiếp thành công của hội nghị lần thứ nhất, hội nghị quốc tế "Địa kỹ thuật vì sự phát triển bền vững" sẽ được tổ chức hai năm một lần tại Hà Nội. Hội nghị GEOTEC HANOI 2013 sẽ do Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON (Việt Nam), Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình -VSSMGE (Việt Nam) và Viện công nghệ Châu Á- AIT ( ái Lan) đồng tổ chức, vào ngày 28-29 tháng 11 năm 2013 tại khách sạn Melia, Hà Nội.