Sửa chữa nâng cấp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng

Thứ năm - 08/08/2013 12:11
Tên dự án: Sửa chữa nâng cấp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng
Địa điểm xây dựng: Tình Bình Dương và Tây Ninh

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa

Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư

Quy mô nhiệm vụ dự án:

- Sửa chữa các công trình đầu mối hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng gồm: Đập chính, đập phụ, cống, tràn.
- Xây dựng các bên neo đậu tàu thuyền