Quy hoạch chi tiết tuyến đê bao, cống nhỏ dưới đê và các hồ điều tiết nước mưa phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố hồ chí minh

Thứ năm - 08/08/2013 10:05
Tên dự án: Quy hoạch chi tiết tuyến đê bao, cống nhỏ dưới đê và các hồ điều tiết nước mưa phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố hồ chí minh
Địa điểm xây dựng: TPHCM -Long An

Tên chủ đầu tư: Cục Thủy lợi

Tên gói thầu: Lập thiết kế quy hoạch cho dự án

Quy mô nhiệm vụ dự án:

- Công trình thủy lợi, cấp I.
- Nhiệm vụ: Tiêu thoát nước mưa, triều, biến đổi khí hậu cho diện tích lưu vực 209.500ha
- Quy mô kết cấu cống: B = 20,0m -:- 120,0m
- Quy mô đường giao thông:
      + Chiều dài: L = 6000,00m
      + Rộng B = 12m.
      + Kết cấu sỏi đỏ dày 20cm.
     + Tổng diện tích mặt đường S = 6000x12 = 72000m2
- Quy mô cầu: Cầu BTCT H30