Kè chống sạt lở bờ biển khu vực thôn Sơn Hải

Thứ năm - 08/08/2013 09:56
Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ biển khu vực thôn Sơn Hải
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Tên chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Thuận

Tên gói thầu: Thiết kế kỹ thuật – Lập bản vẽ thi công

Quy mô nhiệm vụ dự án:
Toàn tuyến công trình xây dựng có chiều dài hơn 3.500m; rộng 5,49m; chiều cao đỉnh kè 3m. Mái kè thiết kế theo dạng bậc thang, kết hợp mố hắt sóng nhằm giảm chiều cao sóng leo.