Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , Concrete Block

Thứ năm - 08/08/2013 10:09
Tên dự án: Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , Concrete Block
Địa điểm xây dựng: TP.Vũng Tàu

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Strategic Marine (V)

Tên gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công

Quy mô nhiệm vụ dự án:

-Công trình cửa van chắn nước.
- Kết cấu BTCT gồm 03 khoang:
            + 01 khoang 60m
            + 02 khoang 36m
- Chiều cao cửa: 3.25m
- Cao trình đỉnh cửa: +2.000
- Cao trình đáy: -1.250