Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , 177m Sea Wall

Thứ năm - 08/08/2013 10:13
Tên dự án: Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , 177m Sea Wall
Địa điểm xây dựng: TP.Vũng Tàu

Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Strategic Marine (V)

Tên gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công

Quy mô nhiệm vụ dự án:

- Công trình cấp III.
- Toàn tuyến công trình xây dựng có chiều dài 177m; cao trình đỉnh kè: +2.000, cao trình tường chắn sóng: +2.900; bề rộng đỉnh kè: 10m.
- Kết cấu kè đứng cừ thép.