Công trình cống Thủ Bộ, Thuộc dự án chống ngập úng cho khu vực TP.HCM

Thứ hai - 11/03/2013 11:24
Tên Dự án: Công trình cống Thủ Bộ, thuộc dự án chống ngập úng cho khu vực TP.HCM
Địa điểm xây dựng: Tỉnh Long An

Tên chủ đầu tư: Ban QLĐT&XD Thủy lợi 9
 
Tên gói thầu:

Giai đoạn TKKT: TB/TV.01: Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; Lập Thiết kế kỹ thuật CT Cống Thủ Bộ, thuộc quy hoạch chống ngập úng Tp. HCM

Mô tả về dự án:
Công trình thủy lợi, cấp I.
- Nhiệm vụ: Tiêu thoát nước mưa, triều, biến đổi khí hậu cho diện tích lưu vực 7183 ha
- Quy mô kết cấu cống:  4 x BxH = 4x40x10m.
- Quy mô kênh: BxHxm = 120x10x3,0
- Quy mô cầu giao thông: Tải trọng HL93, gồm 13 nhịp, 2 làn xe, chiều dài cầu 561.4m nối thẳng hai đầu cầu với đê bao kết hợp đường quản lý; chiều rộng mặt cầu 12m.
- Quy mô đường giao thông: chiều dài L = 2610m, mặt rộng 12m, trải BT nhựa asphal gia cố mặt đường rộng 7,5m, 2 làn xe, có hệ thống cọc tiêu và hệ thống tiêu thoát nước
- Kết cấu bê tông cốt thép vùng nước mặn – cấp 1

- Quy mô âu thuyền:
+  Âu thuyền bao gồm:  Đoạn lai dắt thuyền vào âu, đoạn chuyển tiếp vào âu, đoạn đầu âu và buồng âu.
+ Chiều dài đoạn lai dắt nối tiếp với kè bảo vệ bờ có chiều dài L ~ 200.0m, rộng đoạn lai dắt có bề  rộng B ~ 50.0m. Cao trình đỉnh: Đ = +3.00m, cao trình  đáy: Đ = -7.50m. Hạ thấp bằng cao trình gia cố lòng dẫn của cả công trình.
+  Đoạn chuyển tiếp vào âu:Chiều dài L = 89.0m. Chiều rộng B = 50.0 ÷ 14.6m. Trong đó đoạn chuyển tiếp được thiết kế  BTCT có chiều rộng từ  B = 23.0 ÷ 14.6m.Cao trình đỉnh: Đ = +3.00m, cao trình đáy: Đ = -6.40m.
+  Đoạn đầu âu: Chiều dài L = 26.0m, Bề  rộng B  = 14.6m,  Kết cấu: Tường và đáy đầu âu liền khối BTCT, Cao trình  đỉnh: Đ = +3.00m, cao trình  đáy: Đ =  -6.40m.
+  Buồng âu: Đặt về phía kênh Nước Mặn.Chiều dài L = 120.0m.  chiều rộng B = 14.6m.Cao trình đỉnh: Đ = +3.00m, cao trình đáy: Đ = -6.40m.
+ Cửa âu dạng cửa van phẳng chữ nhân, đóng mở  bằng xi lanh thủy lực, gồm 04 bộ cửa âu. Cao trình đỉnh cửa (+3,00)m.
+ Hệ thống cấp nước vận hành âu được bố trí cấp nước trên cửa van gắn trên cửa van chính;.