Công trình Cống Bara (KỲ HÀ)

Thứ hai - 11/03/2013 11:16
Tên Dự án :Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (Bara) Kỳ Hà, thuộc dự án cấp nước cho khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Địa điểm xây dựng: Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 
Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng
 
Tên gói thầu: TV-08: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – BVTC, tổng dự toán công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (Bara) Kỳ Hà, thuộc dự án cấp nước cho khu kinh tế Vũng Áng.
 
Mô tả về dự án:
 
Công trình thủy lợi, cấp II
- Nhiệm vụ: ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ cho khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Quy mô Cống
 • Chiều rộng tràn nước : B = 130 m
 • Số cửa: n = 13
 • Chiều rộng 1 cửa: b = 10 m
 • Chiều cao 1 cửa: h = 5,2 m
Quy mô Đập ngăn sông
 • Hình thức: Đập đất đồng chất có chân khay giữa
 • Chiều rộng đỉnh đập: B = 6m
 • Chiều cao đập lớn nhất: H = 7 m
 • Chiều dài đỉnh đập: L = 220 m
Quy mô Tràn tự do
 • Hình thức: Oophixerop không chân không
 • Chiều rộng  tràn: Bt = 165m
 • Số khoang tràn: n = 10 khoang
 • Hình thức tiêu năng: Tiêu năng đáy
Quy mô Âu thuyền
 • Chiều rộng dự kiến: 7m
 • Chiều dài dự kiến  : 25m