Cống Mương Chuối thuộc quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM

Thứ năm - 08/08/2013 10:17
Tên dự án: Cống Mương Chuối thuộc quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM
Địa điểm xây dựng: TP.HCM

Tên chủ đầu tư: Ban QLĐT&XD Thủy lợi 9

Tên gói thầu: Nghiên cứu, biên soạn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý vận hành các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM

Quy mô nhiệm vụ dự án:

Nghiên cứu biên soạn 30 tiêu chuẩn kỹ thuật và 18 nghiêm cứu hỗ trợ phục vụ công tác khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý vận hành các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM