Sửa chữa nâng cấp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng

Tên dự án: Sửa chữa nâng cấp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng

Cống Mương Chuối thuộc quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM

Tên dự án: Cống Mương Chuối thuộc quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM

Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , 177m Sea Wall

Tên dự án: Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , 177m Sea Wall

Công trình Cống Bara (KỲ HÀ)

Công trình Cống Bara (KỲ HÀ)

Tên Dự án :Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cống ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ (Bara) Kỳ Hà, thuộc dự án cấp nước cho khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh