Sửa chữa nâng cấp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng

Tên dự án: Sửa chữa nâng cấp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng

Công trình cống Thủ Bộ, thuộc dự án chống ngập úng cho khu vực TP.HCM

Tên dự án: Công trình cống Thủ Bộ, thuộc dự án chống ngập úng cho khu vực TP.HC

Cống Mương Chuối thuộc quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM

Tên dự án: Cống Mương Chuối thuộc quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng khu vực TP.HCM

Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , 177m Sea Wall

Tên dự án: Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , 177m Sea Wall

Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , Concrete Block

Tên dự án: Dong Xuyen Industrial Park, Rach Dua Ward, Vung Tau , Concrete Block

Quy hoạch chi tiết tuyến đê bao, cống nhỏ dưới đê và các hồ điều tiết nước mưa phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố hồ chí minh

Tên dự án: Quy hoạch chi tiết tuyến đê bao, cống nhỏ dưới đê và các hồ điều tiết nước mưa phục vụ chống ngập úng khu vực thành phố hồ chí minh

Nhà máy thủy điện Đại Nga

Tên dự án: Nhà máy thủy điện Đại Nga

Kè chống sạt lở bờ biển khu vực thôn Sơn Hải

Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ biển khu vực thôn Sơn Hải

Công trình cống Thủ Bộ, Thuộc dự án chống ngập úng cho khu vực TP.HCM

Công trình cống Thủ Bộ, Thuộc dự án chống ngập úng cho khu vực TP.HCM

Tên Dự án: Công trình cống Thủ Bộ, thuộc dự án chống ngập úng cho khu vực TP.HCM