Tuyển sinh khóa 3

Chương trình liên kết đào tạo cao học quốc tế Ngành công trình thủy bền vững giữa Đại học Liège (Vương quôc Bỉ) và Đại học Thủy lợi (Việt nam)